Рус
ПЕТИЦИЯ N 12/20

Отвечено
Аппарат Премьер-министра РА
-
Безопасность
ՀՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԸ ԱՐԳԵԼԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականցվող աշխատանքները գիշերային աղմուկի կանխարգելման հարցում ապարդյուն են և գործնականում չի հաջողվում ապահովել տվյալ ժամներին աղմուկի վերահսկումը՝ առաջարկում եմ օրենսդրորեն ամրագրել հրագործական արտադրանքի և նյութերի ազատ վաճառքի արգելքը:
Գիշերային հրավառության առաջացրած աղմուկը, պայթուցիկների, հրագործական սարքերի օգտագործումը և հաճախակի կազմակրեպվող հրավառությունները անհանգստության են պատճառում բնակիչիներին, ինչպես նաև վտանգեն են հանդիսանում առողջության ու կյանքի համար:
ՄԵՐԻ ՇԵՐՈՅԱՆ
meri.sheroyan@gmail.com