PETITION N 12/20

Answered
Office of the Prime Minister of the RA
-
Security
ՀՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԸ ԱՐԳԵԼԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականցվող աշխատանքները գիշերային աղմուկի կանխարգելման հարցում ապարդյուն են և գործնականում չի հաջողվում ապահովել տվյալ ժամներին աղմուկի վերահսկումը՝ առաջարկում եմ օրենսդրորեն ամրագրել հրագործական արտադրանքի և նյութերի ազատ վաճառքի արգելքը:
Գիշերային հրավառության առաջացրած աղմուկը, պայթուցիկների, հրագործական սարքերի օգտագործումը և հաճախակի կազմակրեպվող հրավառությունները անհանգստության են պատճառում բնակիչիներին, ինչպես նաև վտանգեն են հանդիսանում առողջության ու կյանքի համար:
ՄԵՐԻ ՇԵՐՈՅԱՆ
meri.sheroyan@gmail.com