Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 12/20

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Անվտանգություն
Հանրագրի վերնագիրը
ՀՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԱՃԱՌՔԸ ԱՐԳԵԼԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկը՝
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից իրականցվող աշխատանքները գիշերային աղմուկի կանխարգելման հարցում ապարդյուն են և գործնականում չի հաջողվում ապահովել տվյալ ժամներին աղմուկի վերահսկումը՝ առաջարկում եմ օրենսդրորեն ամրագրել հրագործական արտադրանքի և նյութերի ազատ վաճառքի արգելքը:
Հիմնավորումը՝
Գիշերային հրավառության առաջացրած աղմուկը, պայթուցիկների, հրագործական սարքերի օգտագործումը և հաճախակի կազմակրեպվող հրավառությունները անհանգստության են պատճառում բնակիչիներին, ինչպես նաև վտանգեն են հանդիսանում առողջության ու կյանքի համար:
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
ՄԵՐԻ ՇԵՐՈՅԱՆ
meri.sheroyan@gmail.com
Կից նյութեր