Рус
ПЕТИЦИЯ N 5/23

Отвечено
Министерство юстиции
-
Правосудие
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
Սահմանադրական բարեփոխումների հանրային խորհուրդ
phayrikyan@yahoo.com