PETITION N 5/23

Answered
Ministry of Justice
-
Justice
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
-
Սահմանադրական բարեփոխումների հանրային խորհուրդ
phayrikyan@yahoo.com