Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 5/23

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Արդարադատության նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Արդարադատություն
Հանրագրի վերնագիրը
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկը՝
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Հիմնավորումը՝
-
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
Սահմանադրական բարեփոխումների հանրային խորհուրդ
phayrikyan@yahoo.com
Կից նյութեր