PETITION N 7/21

Answered
Վահագն Գևորգյան, համայնքի ղեկավար
Education and Science
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶՆԵՐՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՑԱՆՑ ՀԵՐԹԱԳՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկում եմ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու համար երեխաների հերթագրումն իրականացնել բացառապես էլեկտրոնային եղանակով՝ համայնքապետարանի www.abovyan.am կայքում առկա առցանց գործիքների կիրառմամբ: Առցանց հերթագրումը խթանելու համար լրատվության և այլ միջոցներով իրականացնել իրազեկման լայնածավալ աշխատանքներ: Համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի ծառայությունները համալրել ևս մեկ՝ «Մանկապարտեզներում երեխաների առցանց հերթագրում» ծառայությունով, ինչը հնարավորություն կտա աջակցել համապատասխան տեխնիկական միջոցներ և համացանցի հասանելիություն չունեցող ծնողներին իրենց երեխաներին հերթագրելու հարցում: Հարմարության համար ցանկալի է նաև նշված ծառայության տրամադրումը անմիջապես մանկապարտեզների կողմից:
Մանկապարտեզներում երեխաների առցանց հերթագրումը կհեշտացնի քաղաքացիների առօրյան, հերթերի կառավարման ընթացքում կբացառվեն անարդարությունները: Ծնողները կկարողանան առցանց հետևել հերթերի ընթացքին, ինչպես նաև անմիջապես կծանուցվեն երեխայի հերթը հասնելու մասին: Համայնքապետարանի պաշտոնական կայքում առկա առցանց հերթագրման ծառայության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների շնորհիվ կընդարձակվի տվյալ ծառայությունից օգտվող քաղաքացիների շրջանակը: Համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակում ներդրված նոր ծառայությանը («Մանկապարտեզներում երեխաների առցանց հերթագրում») հնարավորություն կտա համապատասխան տեխնիկական միջոցներ չունեցող ծնողներին ևս իրականացնել իրենց երեխաների հերթագրումը էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:
ԳՐԻՇԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
isintellect@yahoo.com