Рус
ПЕТИЦИЯ N 4/20

Отвечено
Министерство труда и социальных вопросов
Զարուհի Բաթոյան
Социальное Обеспечение
ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Խնամակալության և հոգեբարձության հանձնաժողովի գործառույթները վերապահել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը՝ ստեղծելով համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույց։
Հիմնավորումները՝ կից ներկայացված գիտական հոդվածում
ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ
krmoyan@yahoo.com