Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 4/20

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
Զարուհի Բաթոյան
Ոլորտ`
Սոցիալական ապահովություն
Հանրագրի վերնագիրը
ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկը՝
Խնամակալության և հոգեբարձության հանձնաժողովի գործառույթները վերապահել Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը՝ ստեղծելով համապատասխան ինստիտուցիոնալ կառույց։
Հիմնավորումը՝
Հիմնավորումները՝ կից ներկայացված գիտական հոդվածում
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ
krmoyan@yahoo.com
Կից նյութեր