Рус
ПЕТИЦИЯ N 1/22

Отвечено
Министерство юстиции
-
Правосудие
Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքի 189.7-րդ հոդվածում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ
Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքի 189.7-րդ հոդվածում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ
-
<ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ> ՀԿ
foi@foi.am
-