Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 1/22

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Արդարադատության նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Արդարադատություն
Հանրագրի վերնագիրը
Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքի 189.7-րդ հոդվածում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ
Առաջարկը՝
Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքի 189.7-րդ հոդվածում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ
Հիմնավորումը՝
-
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
<ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ> ՀԿ
foi@foi.am
Կից նյութեր
-