PETITION N 2/20

Answered
Ministry of Justice
Ռուստամ Բադասյան
Justice
COVID19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՔԱՆԱԿՈՎ ՏԵՍԱԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկվում է համավարակի պայմաններում քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց տեսակցություններ տրամադրել առանց քանակի սահմանափակման՝ քրեակատարողական հիմնակի տեխնիկական հնարավորությունների սահմաններում։
Համավարակի ընթացքում անհրաժեշտ է կիրառել բոլոր հնարավոր միջոցները՝ անձանց շփումները նվազեցնելու համար։ Միևնույն ժամանակ քրեակատարողակն հիմնարկներում գտնվող անձինք իրավունք ունեն տեսակցելու իրենց ընտանիքի անդամներին և ազգականներին։ Քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձանց իրավունքները երաշխավորելու և միևնույն ժամանակ համավարակի տարածումը կանխելու նպատակով առաջարկվում է օգտագործել ժամանակակից տեսակապի միջոցների՝ տեսակցությունները առցանց կազմակերպելու նպատակով։
ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ
krmoyan@yahoo.com