Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 2/20

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Արդարադատության նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
Ռուստամ Բադասյան
Ոլորտ`
Արդարադատություն
Հանրագրի վերնագիրը
COVID19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՔԱՆԱԿՈՎ ՏԵՍԱԿԱՊԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՏԵՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկը՝
Առաջարկվում է համավարակի պայմաններում քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց տեսակցություններ տրամադրել առանց քանակի սահմանափակման՝ քրեակատարողական հիմնակի տեխնիկական հնարավորությունների սահմաններում։
Հիմնավորումը՝
Համավարակի ընթացքում անհրաժեշտ է կիրառել բոլոր հնարավոր միջոցները՝ անձանց շփումները նվազեցնելու համար։ Միևնույն ժամանակ քրեակատարողակն հիմնարկներում գտնվող անձինք իրավունք ունեն տեսակցելու իրենց ընտանիքի անդամներին և ազգականներին։ Քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող անձանց իրավունքները երաշխավորելու և միևնույն ժամանակ համավարակի տարածումը կանխելու նպատակով առաջարկվում է օգտագործել ժամանակակից տեսակապի միջոցների՝ տեսակցությունները առցանց կազմակերպելու նպատակով։
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ
krmoyan@yahoo.com
Կից նյութեր