PETITION N 12/24

Answered
Ministry of Environment
-
Environment
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԲՆԱԳԱՎԱՅՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ «ԴԻԳԸՆԴԻԿ» ՍՊԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ՝ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄԻՐՍԱՐԻ ԿՐԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԵՐԳԵԼՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄՆ ՆԱԽԱԳԾՈՎ
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն»-ին հաշվի առնել բնակչության կարծիքը և «ԴԻԳԸՆԴԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Կարմիրսարի կրաքարային մերգելների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին տալ բացասական եզրակացություն։
Բնակավայրի տարածքում բաց հանքի առկայությունը բնակավայրի շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության և գյուղատնտեսության համար վնաս հասցնելու ռիսկեր
ԱՐՓԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
arpinegohar@gmail.com