Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 12/24

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Շրջակա միջավայրի նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Շրջակա միջավայր
Հանրագրի վերնագիրը
ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԲՆԱԳԱՎԱՅՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԱՅԳԵԶԱՐԴ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ «ԴԻԳԸՆԴԻԿ» ՍՊԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ՝ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՐՄԻՐՍԱՐԻ ԿՐԱՔԱՐԱՅԻՆ ՄԵՐԳԵԼՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՅԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄՆ ՆԱԽԱԳԾՈՎ
Առաջարկը՝
«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն»-ին հաշվի առնել բնակչության կարծիքը և «ԴԻԳԸՆԴԻԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Կարմիրսարի կրաքարային մերգելների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծին տալ բացասական եզրակացություն։
Հիմնավորումը՝
Բնակավայրի տարածքում բաց հանքի առկայությունը բնակավայրի շրջակա միջավայրի, մարդկանց առողջության և գյուղատնտեսության համար վնաս հասցնելու ռիսկեր
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
ԱՐՓԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
arpinegohar@gmail.com
Կից նյութեր