Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 16/22

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
Արմեն Փամբուխչյան
Ոլորտ`
Անվտանգություն
Հանրագրի վերնագիրը
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկը՝
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական կայքի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով ապահովել «SSL»  սերտիֆիկատի ձեռքբերումը։
Հիմնավորումը՝
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնական http://mes.am/hy/ կայքի «url»-ից ակնհայտ է, որ համապատասխան «SSL» հավաստագիրը առկա չէ, որ թույլ կտար բարձրացնել համակարգի անվտանգության մակարդակը՝ ապահովելով առավել լավ պաշտպանություն հակերային հարձակումներից և պահվող տեղեկատվության արտահոսքից։ Այս առումով, անհրաժեշտ է ապահովել անվտանգության այն նվազագայուն պայմանները, որոնք կարող են բերել անձնական տվյալների արտահոսքի կամ պաշտոնական կայքի խափանման։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է ապահովել նախարարության պաշտոնական կայքի անվտանգությունը, ձեռք բերել անհրաժեշտ սերտիֆիկատները, ինչպես նաև  կիրառել անհրաժեշտ այլ միջոցներ հակերային հարձակումներից վեբ ռեսուրսները պաշտպանելու նպատակով։
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
<<Թվային Հայաստան>> ՀԿ
info@digital-armenia.am
Կից նյութեր