Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 15/21

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2021/10/1
Պատասխանող մարմին
Արդարադատության նախարարություն
Պատասխան
None
Կից նյութեր
Ստորագրման ենթակա