Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 11/24

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Մարդու իրավունքներ
Հանրագրի վերնագիրը
ԱՐՑԱԽԻ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկը՝
ԱՐՑԱԽԻ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հիմնավորումը՝
-
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
Յուրի Քարամյան
yusk55@mail.ru
Կից նյութեր