Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 25/22

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Առողջապահության նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Առողջապահություն
Հանրագրի վերնագիրը
«ՄԱՐԴՈՒ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկը՝
բարեփոխումների առաջարկ
Հիմնավորումը՝
-
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
«Կյանքի իրավունք» հիմնադրամ
isajanyanesq@gmail.com
Կից նյութեր