Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 24/22

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Արդարադատության նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Այլ
Հանրագրի վերնագիրը
ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ;
Առաջարկը՝
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ;
Հիմնավորումը՝
-
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
Ավետիս Դանիելյան
danielyan.avo03@gmail.com
Կից նյութեր
-