Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 19/22

Քննարկվում է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Դատական դեպարտամենտ
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
Արմեն Հարությունյան
Ոլորտ`
Անվտանգություն
Հանրագրի վերնագիրը
ԴԱՏԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ DATALEX ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
Առաջարկը՝
Դատական տեղեկատվական Datalex համակարգի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով ապահովել «SSL» սերտիֆիկատի ձեռքբերումը։
Հիմնավորումը՝
Դատական տեղեկատվական http://www.datalex.am/ կայքի «url»-ից ակնհայտ է, որ համապատասխան «SSL» հավաստագիրը առկա չէ, որ թույլ կտար բարձրացնել համակարգի անվտանգության մակարդակը՝ ապահովելով առավել լավ պաշտպանություն հակերային հարձակումներից և պահվող տեղեկատվության արտահոսքից։ Այս առումով, անհրաժեշտ է ապահովել անվտանգության այն նվազագայուն պայմանները, որոնք կարող են բերել անձնական տվյալների արտահոսքի կամ պաշտոնական կայքի խափանման։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ առաջարկվում է ապահովել նախարարության պաշտոնական կայքի անվտանգությունը, ձեռք բերել անհրաժեշտ սերտիֆիկատները, ինչպես նաև կիրառել անհրաժեշտ այլ միջոցներ հակերային հարձակումներից վեբ ռեսուրսները պաշտպանելու նպատակով։
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
«ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԿ
info@digital-armenia.am
Կից նյութեր