Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 18/22

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
ԱԲՈՎՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
Աբովյանի համայնքապետարան
Ոլորտ`
Այլ
Հանրագրի վերնագիրը
ԱՌԻՆՋ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ
Առաջարկը՝
Առինջ բնակավայրում ասֆալտապատման առաջարկ
Հիմնավորումը՝
-
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
kesoyan1993@mail.ru
Կից նյութեր
-