Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 21/21

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
Արդարադատության նախարարություն
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Այլ
Հանրագրի վերնագիրը
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 189.7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՒ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ (ԳՈՐԾՈՂ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՈՒՅՆ
Առաջարկը՝
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 189.7-րդ հոդվածում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու (գործող իրավակարգավորումների կատարելագործման) վերաբերյալ Սույն
Հիմնավորումը՝
-
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
Շուշան Դոյդոյան
foi@foi.am, www.foi.am
Կից նյութեր