Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 18/21

Պատասխանվել է
Ներկայացվող պետական կամ տեղեկան ինքնակառավարման մարմինը`
ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ
Պաշտոնատար անձի անունը և ազգանունը
-
Ոլորտ`
Առողջապահություն
Հանրագրի վերնագիրը
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՎԵՐԱՆԱՅԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Առաջարկը՝
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՎԵՐԱՆԱՅԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմնավորումը՝
-
Հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող՝
ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ ԱՐԱ
azatkamq@gmail.com
Կից նյութեր
-