Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 2/20

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2020/07/9
Պատասխանող մարմին
Արդարադատության նախարարություն
Պատասխան
None
Կից նյութեր
Գրություն_ՔՐՄՈՅԱՆ