Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 5/23

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2023/07/14
Պատասխանող մարմին
Արդարադատության նախարարություն
Պատասխան
None
Կից նյութեր
01. Ստորագրման ենթակա
02.Ստորագրման ենթակա