Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 25/22

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2022/11/10
Պատասխանող մարմին
Առողջապահության նախարարություն
Պատասխան
None
Կից նյութեր