Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 24/22

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2022/10/12
Պատասխանող մարմին
Արդարադատության նախարարություն
Պատասխան
None