Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 21/22

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2022/07/20
Պատասխանող մարմին
Կոտայքի մարզպետարան
Պատասխան
None
Կից նյութեր
առդիր
գրությունԼՊ