Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 16/22

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2022/07/22
Պատասխանող մարմին
Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Պատասխան
None
Կից նյութեր