Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 4/20

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2020/12/24
Պատասխանող մարմին
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Պատասխան
None
Կից նյութեր
80870b2563352416329945a11b54c958a2315f534d65e583220870622272686e.pdf
60c71d6b6a6af637f96434127dd8090c2b9bf8bf59958028643d44a018ebca66.pdf
գրություն