Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 13/22

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2022/05/26
Պատասխանող մարմին
Արդարադատության նախարարություն
Պատասխան
None
Կից նյութեր