Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 18/21

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2021/11/16
Պատասխանող մարմին
ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ
Պատասխան
None