Հայ
ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպես հարթակի միջոցով ներկայացնել հանրագիր

Հարթակի միջոցով հանրագիր ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել հարթակ (տես «Ինչպես դառնալ հարթակի օգտատեր») և «ՍՏԵՂԾԵԼ ՆՈՐ ՀԱՆՐԱԳԻՐ» բաժնում իրականացնել հետևյալ քայլերը․

Քայլ 1 – ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Եթե հանրագիրը ներկայացնում եք Ձեր անունից.

 1. «Ներկայացման եղանակը» դաշտի արժեքն ընտրեք «Ներկայացնում եմ իմ անունից»,
 2. «ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ» բաժնում լրացրեք Ձեր հաշվառման կամ բնակության վայրի հասցեն, իսկ ցանկության դեպքում՝ նաև Ձեր հեռախոսահամարը:

Եթե հանրագիրը ներկայացնում եք այլ ֆիզիկական անձի անունից.

 1. «Ներկայացման եղանակը» դաշտի արժեքն ընտրեք «Լիազորված եմ այլ անձի կողմից»,
 2. «Գլխավոր նախաձեռնողը» դաշտի արժեքն ընտրեք «Ֆիզիկական անձ է»,
 3. «ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ» բաժնում լրացրեք Ձեր հաշվառման կամ բնակության վայրի հասցեն, իսկ ցանկության դեպքում՝ նաև Ձեր հեռախոսահամարը,
 4. «ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ» բաժնում լրացրեք հանրագրի գլխավոր նախաձեռնողի անունը, ազգանունը, հաշվառման կամ բնակության վայրի հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, իսկ ցանկության դեպքում նաև՝ հեռախոսահամարը,
 5. Վերբեռնեք լիազորագիրը, որով գլխավոր նախաձեռնողը լիազորել է Ձեզ՝ իր անունից հանձնել հանրագիրը և հանդիսանալ հանրագրի պատասխանատու անձ:

Եթե հանրագիրը ներկայացնում եք իրավաբանական անձի անունից.

 1. «Ներկայացման եղանակը» դաշտի արժեքն ընտրեք «Լիազորված եմ այլ անձի կողմից»,
 2. «Գլխավոր նախաձեռնողը» դաշտի արժեքն ընտրեք «Իրավաբանական անձ է»,
 3. «ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ» բաժնում լրացրեք Ձեր հաշվառման կամ բնակության վայրի հասցեն, իսկ ցանկության դեպքում՝ նաև Ձեր հեռախոսահամարը,
 4. «ԳԼԽԱՎՈՐ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ» բաժնում լրացրեք հանրագրի գլխավոր նախաձեռնող հանդիսացող կազմակերպության ՀՎՀՀ-ն, անվանումը, իրավաբանական հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, իսկ ցանկության դեպքում նաև՝ հեռախոսահամարը,
 5. Վերբեռնեք լիազորագիրը, որով գլխավոր նախաձեռնող հանդիսացող կազմակերպության գործադիր մարմնի ղեկավարը լիազորել է Ձեզ կազմակերպության անունից հանձնել հանրագիրը և հանդիսանալ հանրագրի պատասխանատու անձ:

Քայլ 2 – ՀԱՆՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 1. «Հանրագրի տեսակը» դաշտում նշեք Ձեր հանրագրի տեսակը՝ կոլեկտիվ կամ անհատական,
 2. «Հրապարակայնությունը» դաշտում նշեք հանրագիրը հրապարակային է, թե՝ ոչ,
 3. «ՀԱՆՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ» բաժնում լրացրեք «Ներկայացվող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը», «Ոլորտը», «Հանրագրի վերնագիրը» և «Հանրագրով ներկայացվող առաջարկը» դաշտերը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում՝ նաև «Պաշտոնատար անձի անունը, ազգանունը և պաշտոնը» և «Հանրագրով ներկայացվող հիմնավորումը» դաշտերը:
 4. Անհրաժեշտության դեպքում վերբեռնեք փաստաթղթեր և նյութեր:

Քայլ 3 – ՍՏՈՒԳԵԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Այս քայլով անհրաժեշտ է ստուգել Ձեր կողմից լրացված տվյալները: Եթե տվյալները ճիշտ են լրացված, ապա անցում կատարեք հաջորդ քայլին: Սխալներ հայտնաբերելու դեպքում վերադարձեք նախորդ քայլեր և կատարեք անհրաժեշտ ուղղումները:

Քայլ 4 – ՍՏՈՐԱԳՐԵԼ ԵՎ ՀԱՆՁՆԵԼ

Հանրագիրը հանձնելու համար ներբեռնեք Ձեր կողմից լրացված տվյալների հիման վրա գեներացված PDF ֆորմատի ֆայլը, էլեկտրոնային եղանակով ստորագրեք այն (նույնականացման քարտով էլեկտրոնային ստորագրության ուղեցույց, կամ Mobile ID-ով փաստաթղթերի ստորագրում) և ստորագրված ֆայլը համակարգ վերբեռնելուց հետո սեղմեք «Հանձնել» կոճակը: