Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 9/21

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2021/06/28
Պատասխանող մարմին
ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ
Պատասխան
None
Կից նյութեր
Պատասխան
Գրություն