Հայ
ՀԱՆՐԱԳԻՐ N 11/20

Պատասխանվել է
Պատասխանի ամսաթիվ
2020/08/22
Պատասխանող մարմին
ՀՀ Վարչապետի աշխատակազմ
Պատասխան
None
Կից նյութեր
պատասխան
գրություն